Užívatelia servera web3, ktorí už boli premigrovaní na nový server a používali na pripojenie svojich email účtov SSL spojenie, je potrebné, aby si zmenili SMTPs/POP3s/IMAPs na z mail3.webdom.sk na mail4.webdom.sk, porty zostávajú pôvodné.

Administrátori serverov
WebDom.sk



Nedeľa, Marec 20, 2016







<< Späť