Vážení zákazníci,

chceme Vám oznámiť, že spoločnosť Neustar na základe dohody s ICANN od 6. 3. 2017
navyšuje cenu domén .biz. Týka sa to ceny za registrácie domén, obnovu i transfer domén.
Navýšenie sa premietne do koncových cien o cca 10 %. Úprava cien bude prevedená dňa
5. 3. 2017. Do tejto doby môžete svoje domény predlžiť za aktuálnu cenu až na 10 rokov.

Obchodné oddelenie
WebDom.sk/EuroServer.skStreda, Február 8, 2017<< Späť