Nastavenie Email účtu iPhonu

 • Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo vytlačili.

 • Potrebné údaje pre vytvorenie e-mail účtu v iPhone:

  Užívateľské meno: vaša e-mail adresa
  Heslo: vaše platné heslo, ktoré ste si zadali pri vytváraní email účtu v kontrol paneli

  Server odchádzajúcej pošty SMTPs:
  Host: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 465)

  Server prichádzajúcej pošty POP3s :
  Host: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 995

  Server prichádzajúcej pošty IMAPs :
  Host: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 993

 • Vygenerovaný SSL certifikát Wildcard  Let's Encrypt


  Prejdite do svojho mobilného zariadenia v časti "Nastavenie" a zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“. •  Prejdite na "Pridať účet“. • Pri výbere poskytovateľa zvoľte „Iné“. • Pre vytvorenie účtu zvoľte „Pridať emailový účet“.  • V nasledujúcej obrazovke zadajte požadované údaje:

  -Meno, sa bude zobrazovať ako odosielateľ pošty.
  -Email, je vaša email adresa.
  -Heslo, k email schránke.
  -Popis, môžete zvoliť ľubovoľný výraz pre vašu informáciu.
  - Pokračujte „Ďalej“. • V ďalšom kroku skontrolujte prihlasovacie údaje pre príjem IMAPs a odosielanie SMTPs pošty. Chýbajúce údaje doplňte a pokračujte „Ďalej“. • V poslednom kroku vypnite „Poznámky“ a uložte nastavenie "Uložiť" • Týmto ste ukončili nastavenie vášho email účtu môžete ho naplno využívať.
 • 0 Užívateľom pomohlo
Bola táto odpoveď nápomocná?

Súvisiace Články

Čo je to SPF a k čomu je to dobré?

SPF je skratkou pre technológiu "Sender Policy Framework". Cieľom SPF (Sender Policy Framework)...

Záložný mail server

Kvôli zvýšenej bezpečnosti pri možnom výpadku niektorého z hlavných mail serverov máme...

Nastavenie Emailu Microsoft Outlook 2010

Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo...

Aký je rozdiel medzi protokolmi POP3 a IMAP?

Protokol POP3 je navrhnutý pre sťahovanie pošty zo serveru na poštového klienta, prípadne na iný...